Wat kan Adviesbureau H. van Zelst voor u betekenen?
Hieronder een aantal voorbeelden uit de praktijk.

Uit de praktijk

Wet Onroerende Zaken

De specialiteit van Adviesbureau H. van Zelst ligt op het gebied van de Wet WOZ, wij controleren voorafgaande aan de bezwaarprocedure, geheel vrijblijvend, of u in aanmerking kunt komen voor een verlaging van de WOZ-waarde. Op basis van deze controle, wordt, indien nodig, de bezwaarprocedure opgestart.
40.000 euro in waarde verlaagd

De kleinst binnengehaalde verlaging bedroeg € 10.000, het betrof hier een tussenwoning, het voordeel voor deze cliënt bedroeg € 38. De hoogst binnengehaalde verlaging bedroeg € 1.500.000, het betrof hier een appartementencomplex van een beleggersgroep, de besparing bedroeg € 21.357.

Volledige teruggave van betaalde precariobelasting

Precariobelasting

Voor een aantal cliënten verzorgden wij een volledige teruggave van de betaalde precariobelasting. Bij enkele zelfs met terugwerkende kracht tot 3 jaar.Legeskosten

Voor enkele cliënten verlaagden wij succesvol het bedrag wat aan legeskosten moet worden betaald.

Ruimtelijke Ordening

Op het gebied van Ruimtelijke Ordening, kunnen wij u ondersteunen bij o.a.

  1. Adviseren bij planvorming.
  2. Principeverzoeken indienen, met bijbehorende stedenbouwkundige onderbouwing.
  3. Intermediair tussen opdrachtgever en overheid, bijvoorbeeld bij het verleggen van een EHS-grens (ecologische hoofdstructuur)

Kerkstraat 75 - Sprang-Capelle - T 06 27 86 97 99 / 0416 28 36 21 - info@henkvanzelst.nl